Ungdomars vanor och kunskaper om alkohol, tobak och narkotika

 • Magdalena Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En enkätundersökning gjord på en högstadieskola syftar till att få kännedom om ungdomars vanor och kunskaper om alkohol, tobak och narkotika. 119 pojkar och 99 flickor deltog. Resultatet visar att ett stort antal av ungdomarna i undersökningen dricker alkohol och ingen av ungdomarna använder narkotika. Många ungdomar använder tobak. Ungdomarna började dricka alkohol och använda tobak vid 13-14-årsåldern. Det finns både likheter och skillnader mellan flickor och pojkars användande av alkohol, tobak och narkotika. Ett stort antal av ungdomarna har mycket kunskaper om alkohol, tobak och narkotika och de vill inte veta mer.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '