Ungdomstjänst
: ur ett myndighetsperspektiv

 • Karin Rosenkvist
 • Maria Sjöberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Tilldelningsdatum2012-okt.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Margret Olsson (Handledare) & Weddig Runquist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '