Upplevd förändring av aggressionsnivåer hos svenska soldater efter utlandstjänstgöring i Afghanistan

 • Maria Ivarsson Bourdo
 • Hans Osvalds

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En överväldigande del av befintlig forskning kring psykologiska effekter av att delta i krig och stridszon påvisar en hel del negativa effekter för psykisk hälsa. Inte all forskning, internationellt sett, pekar mot samma håll. Då vi inte funnit några undersökningar avseende svenska förhållanden, och dessutom kan konstatera en implementering av ÖB Beslut gällande kommenderad utlands-tjänstgöring för samtlig personal inom de Svenska utlandsstyrkorna, gör att frågan nu blivit aktuell. Denna uppsats ämnar undersöka svenska soldaters upplevda förändringar av egna aggressionsnivåer efter insats i Afghanistan. Höga aggressionsnivåer kan ingå vid olika typer av psykisk ohälsa, bland annat vid posttraumatisk stress. Vidare undersöks upplevda aggressionsnivåer i relation med inblandning i direkta stridigheter och stridszon. Resultatet påvisar en klar ökning av upplevda aggressionsnivåer efter insats, om än från låga nivåer. Dessutom klargjordes ökningen i upplevd aggression i relation till grad av personlig stridsexponering.

  Tilldelningsdatum2013-juni-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Anna Kemdahl Pho (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

  Nyckelord

  • svensk
  • veteran
  • aggression
  • strid
  • afghanistan

  Citera det här

  '