Upplevelsebaserat lärande som metod i sex- och samlevnadsundervisning i åk 7-9
: En kvalitativ undersökning

 • Lovisa Lindblad
 • Ida Walther

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund/Litteraturgenomgång: Skolan spelar en viktig roll när det gäller att forma

  ungdomars sexuella hälsa. Samtidigt konkurrerar skolan med media som informationskanal.

  Forskning visar att ungdomar idag tar större sexuella risker och sexuellt överförbara

  infektioner ökar. En utvärdering visar att sexualundervisningen i skolorna är bristfällig och vilar på ett patogent perspektiv. Upplevelsebaserat lärande är en metod som delvis används i undervisningen. Metoden grundar sig på att eleverna skapar erfarenheter genom aktivt deltagande i olika simuleringar.

  Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för upplevelsebaserat lärande som metod i sex- och samlevnadsundervisning i åk 7-9.

  Metod: En kvalitativ undersökning med fem intervjuer genomfördes med undervisande personal.

  Resultat: Behovet av ämnet sex och samlevnad är stort. Upplevelsebaserat lärande kräver mer förarbete, tid, intresse och engagemang från den undervisande personalen än annan undervisning. Metoden når eleverna och ger en helhetsbild i lärandeprocessen. Eleverna blir tryggare och vågar mer. Metoden upplevs ej lämplig i klasser med olika etnicitet och mognadsgrad bland eleverna.

  Diskussion: Upplevelsebaserat lärande syftar till att genom

  simuleringar nå eleverna i deras livsvärld. Detta angreppssätt undviker dekontextualisering. Men detta lyckas inte alltid då det kan uppstå problem. Tid, hanterbarhet och engagemang är några av dem. Metoden har stora möjligheter för hälsofrämjande arbete.

  Tilldelningsdatum2008-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '