Upplevelser av arbetslöshet
: ur ungdomars egna berättelser

 • Jessica Peltonen
 • Anna Fridlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna kvalitativa uppsats har syftet varit att få en förståelse av hur arbetslösa ungdomar kan uppleva sin situation. Datainsamlingen har skett genom tio intervjuer med arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-25 år och som varit arbetslösa i minst tre månader. Två teoretiska perspektiv har använts vid analysen, Marie Jahodas deprivationsteori och Mikael Nordenmarks PEN-modell.

  Resultaten av intervjuerna har vi valt att presentera i form av porträtt där vi försökt lyfta fram olika citat av ungdomarnas upplevelser av arbetslöshet. Genom porträtten kan man utläsa att ungdomarna upplever den ekonomiska situationen som svår. Att inte ha råd med ett eget boende och därmed bli kvarboende hos föräldrar, är en av konsekvenserna av arbetslösheten. Även upplevelser av stress, sömnsvårigheter, oro, tristess och en frustration över att bara gå hemma förekommer i ungdomarnas berättelser. Även skam är något som uppkommer i ungdomarnas berättelser, men då arbetslöshet är ett så vanligt förekommande fenomen i dagens Sverige är det dock nämnvärt att även upplevelser av inte känna någon skam alls förknippad med sin arbetslöshetssituation också förekommer i berättelserna.

   

  Tilldelningsdatum2010-aug.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniel Melén (Handledare) & Sven- Erik Olsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • upplevelser
  • ungdom
  • arbetslöshet
  • kvalitativ intervju
  • kvalitativ metod

  Citera det här

  '