Upplevelser av att leva med kronisk smärta

 • Malin Sandin
 • Helene Nilsson
 • Yuka Kataoka-Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos vuxna i Sverige och besvären ökar med stigande ålder. I Sverige beräknas de samhällsekonomiska kostnaderna för kronisk smärta till cirka 87,5 miljarder kronor år 2003. Syfte: Att belysa upplevelser av att leva med kronisk smärta. Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk artikelsökning samt innehållsanalys av artiklarna. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Upplevelser av förändrad självkänsla, Begränsningar i det dagliga livet, Hantering av den kroniska smärtan samt Framtidssyn. Slutsats: Personer med kronisk smärta blev ofta misstrodda, missförstådda och isolerade eftersom kronisk smärta är ett problem som inte syns. Därför är det viktigt att öka kunskapen och förståelsen för personer med kronisk smärta för att underlätta deras lidande.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '