Upplevelser av bemötandet i vården för patienter med schizofreni

 • George-Michael Debby
 • Mikaela Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Cirka 0,5-1 procent av den svenska befolkningen får någon gång i sitt liv diagnosen schizofreni. Att leva med schizofreni innebär psykisk ohälsa i form av bland annat hallucinationer, vanföreställningar samt apati och passivitet. Syfte: Att belysa vilka upplevelser patienter med schizofreni har av bemötandet i vården. Metod: Litteraturstudie som är baserad på tio kvalitativa artiklar. Resultat: Behovet av kommunikation identifierades som ett huvudtema som är genomgående genom hela resultatet. Sedan framtogs fem underkategorier: Upplevelse av frustration, förnekelse, värdighet & respekt, förståelse och tid & samtal. Diskussion: Bristen på kommunikation berodde till stor del av att personalen inte visste hur de skulle handskas med patienter som har schizofreni. Patienterna upplevde att de behandlades på ett respektlöst och nedvärderande sätt. Att inte förstå vad personalen pratade om resulterade även i ovisshet för patienterna. Slutsats: Vid omvårdnad av patienter med schizofreni är det väldigt viktigt hur sjuksköterskan bemöter patienten. Genom denna litteraturstudie kan man se vilka områden sjuksköterskan ska ta hänsyn till vid omvårdnad av patienter med schizofreni.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • schizofreni
  • upplevelse
  • omvårdnad
  • kommunikation

  Citera det här

  '