Upplevelser av ett förändrat sexualliv efter behandling av livmoderhalscancer
: en litteraturöversikt

 • Jessica Harrysson
 • Anette Lööw

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Livmoderhalscancer är den sjunde vanligaste cancerformen i världen och sexuallivet drabbas ofta negativt. Sexuallivet är viktigt för att uppnå en god livskvalitet och sjuksköterskans uppgift är att utgå från helhetssyn av patienten samt stödja och bevara de egenskaper som fungerar. Syfte: Syfte var att beskriva patienters upplevelser av ett förändrat sexualliv efter behandling av livmoderhalscancer. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar har genomförts. Resultat: Majoriteten av kvinnorna upplevde att behandlingarna påverkade sexuallivet negativt. Fysiska förändringar så som torra slemhinnor, smärta och blödningar var vanligt förekommande. Det fanns upplevelser av rädsla och oro samt en känsla av förlust hos kvinnorna. En minskad sexlust var vanligt och det påverkade relationen till partnern. I vissa fall hade partnern svårt att återuppta sexuallivet av rädsla att skada kvinnan och en del kvinnor var rädda för att bli lämnade av sin partner. Relationen påverkades ibland på ett positivt sätt, bland annat upplevdes en förbättrad kommunikation. En del kvinnor uttryckte ett större behov av den emotionella delen av samlaget medan andra behövde den fysiska närheten mer. Diskussion: Resultatet i den här litteraturstudien visar att biverkningar efter behandlingen ofta ledde till upplevelser av rädsla och oro hos kvinnorna gällande sexuallivet. Till följd påverkades relationen till partnern oftast negativt vilket kan leda en sämre livskvalitet för både kvinna och partner.

  Tilldelningsdatum2016-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Axelsson (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • upplevelser
  • sexualliv
  • livmodehalscancer

  Citera det här

  '