Upplevelser av flexibelt arbete
: Frihet, kontroll och emotionellt lönearbete på hemmaplan

 • Jennica Holstensson
 • Haris Nezić

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den här studien handlar om arbetares upplevelser av flexibelt arbete inom tjänstesektorn. Studien fokuserar på arbetarnas upplevelser av kontrollen, stress och frihet, hur de planerar sin vardag och hanterar livspusslet, samt hur det flexibla arbetssättet påverkar detta. Utöver detta belyser studien emotionernas betydelse i interaktion med kollegor och hur arbetarna upplever gränslöshet och ensamhet när de arbetar flexibelt. Studien utgår från kvalitativ ansats och baseras på 10 semistrukturerade intervjuer med fem män och fem kvinnor som arbetar med tjänstemannayrken i Sverige. Samtliga intervjupersoner har möjlighet att arbeta flexibelt och kan förlägga delar av sitt arbete utanför arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes under våren 2020 via telefon på grund av den rådande samhällssituationen (COVID-19). Resultaten visar att intervjupersonerna upplever både för- och nackdelar med att kunna jobba flexibelt. Utmaningar ligger i bland annat att få till en fungerande struktur i vardagen, att kunna avgränsa arbetet inom ramarna för arbetstiden och i viss mån avsaknad av kollegialt umgänge. Vinsterna i flexibelt arbete har visat sig vara möjligheten att kunna styra och främja sin vardag i högre utsträckning, minimering av emotionellt arbete kopplat till kollegial interaktion och en högre upplevelse av fokus kopplat till arbetsuppgiften. Då flexibelt arbete blir allt vanligare på arbetsmarknaden bidrar studien med insikter om arbetares privatliv och arbetsliv påverkas av det flexibla arbetssättet och hur arbetare hanterar sin arbetsroll och genomför emotionellt lönearbete hemifrån. Expansionen av flexibelt arbete skapar ett behov att vidare utforska arbetsformer utifrån både individ- och organisationsnivå.
Tilldelningsdatum2020-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Ringström (Handledare) & Sari Pekkola (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Sociologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • Flexibelt arbete
 • stress
 • frihet
 • kontroll
 • känsloregler
 • emotionellt lönearbete
 • emotioner

Citera det här

'