Upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2
: Ur ett patientperspektiv

 • Matilda Forsberg
 • Therése Ruck

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att få diagnosen diabetes typ 2 innebär ofta stora förändringar i livet som att ha en god kosthållning, förändra motionsvanor och i vissa fall läkemedelsbehandlas. Dessa livsstilsförändringar kan upplevas olika av diabetiker. För att vårdpersonalen ska kunna bemöta och behandla sin patient på bästa sätt behövs förståelse för hur patienten upplever de livsstilsförändringar som sjukdomen kan innebära. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna patienter upplevde de livsstilsförändringar som de genomförde när de fått diagnosen diabetes typ 2. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes som baserades på 11 artiklar. Teman framkom utifrån artiklarnas innehåll. Resultat: Studien kom fram till följande teman; Kosthållning, Känsla av utanförskap, Läkemedelsbehandling, Positiv förändring i livet och Balans mellan livsstilsförändringar och det dagliga livet. Diskussion: Centrala fynd som framkom i resultatet var att kostförändringen upplevdes som den svåraste livsstilsförändringen samt att de som drabbats av diabetes typ 2 upplevde social isolering. Ett fynd som inte var förväntat var att ett stort antal av de som fått diagnosen diabetes typ 2 kände sig hälsosammare.

  Tilldelningsdatum2010-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • diabetes typ 2
  • livsstilsförändringar
  • upplevelser

  Citera det här

  '