Upplevelser av munhälsa hos äldre i olika pensionärsföreningar i nordöstra Skåne
: En enkätundersökning

 • Nadine Malenga Jakobsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av munhälsa hos äldre personer som var medlemmar i olika pensionärsföreningar samt jämföra om det fanns skillnader mellan män och kvinnor.

  Material och metod: Studien har utförts som en kvantitativ tvärsnittsundersökning och data har samlats in hos olika pensionärsföreningar i nordöstra Skåne. En enkät lämnades ut till 202 pensionärer som deltog i studien.

  Resultat: De flesta var nöjda med sina tänder. Kvinnor (68 %) uppgav att de tuggade all sorts mat mycket bra i jämförelse med männen (45 %) (p=0, 006P() var stor skillnad istatis är). Det största problem som förekom hos pensionärerna var muntorrhet.

  Konklusion: De äldre som deltog i denna studie upplevde sin munhälsa positivt. Bland de problem som förekom var muntorrhet vanligast.

   

  Tilldelningsdatum2010-jan.-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Andersson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • äldre
  • munhälsa
  • pensionärsförening
  • upplevelse

  Citera det här

  '