Upplevelser av stigmatisering hos personer med HIV
: En litteraturstudie

 • Emelie Persson
 • Stina Herbenö

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Idag beräknas minst 40 miljoner människor leva med den kroniska sjukdomen HIV. När HIV blev känt under 80-talet ansåg många att det endast var homosexuella eller personer som levde ett promiskuöst liv som smittades vilket gjorde att de smittade behandlades illa och frystes ut från samhället. Kunskapen inom området har ökat sedan dess, dock lever stigmatiseringen i samhället och inom vården kvar. Syfte: Att belysa hur personer med HIV upplever stigmatisering. Metod: Studien som gjorts är en allmän litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Artiklarna analyserades och det framkom att personer med HIV upplever stigmatisering på flera sätt. Resultatet delades in i tre kategorier: Oro och rädsla inför att bli utsatt för stigmatisering, Diskriminering, utanförskap och befrielse samt Strategier för att kunna hantera stigmatiseringen. Diskussion: Stigmatisering i vårdrelaterade situationer leder till lidande hos personer som är HIV-smittade. Stigman bidrar även till att personerna med HIV får en djupare insikt i vad som är betydelsefullt i livet. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till hur stigman inom vården upplevs samt vilka positiva effekter den kan ge, för att kunna utföra optimal omvårdnad. 

  Tilldelningsdatum2013-mars-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMalin Sundström (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • hiv
  • klient
  • litteraturstudie
  • patient
  • person
  • stigma
  • upplevelse

  Citera det här

  '