Upplevelser genom utomhuspedagogik
: en studie om vad elever i en förstaklass uttrycker

 • Ulrika Christoffersson
 • Ingela Hardebrant

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Elevers egna tankar är utgångspunkt och fokus i vår uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta

  reda på vad elever uttrycker om upplevelser från naturkunskapsundervisning genom

  utomhuspedagogik, samt om de har behållning av variation i undervisningen och att delar

  av denna sker utomhus. Detta vill vi jämföra med pedagogernas intentioner om de

  arbetspass klassen arbetat med. För att få reda på detta har vi genomfört en kvalitativ

  studie med hjälp av intervjuer och observation. Intervjuerna är genomförda med 20 elever

  och tre pedagoger och observationen är genomförd med dessa elever och pedagoger under

  två pass under samma skoldag. Studien är genomförd i en förstaklass, på en skola med

  elever från F-9 i södra Skåne, där lärarna i klassen vid tillfället för undersökningen hade ett

  samarbete med en naturskola. Vårt huvudresultat är att elever uppskattar de lektioner de

  arbetat med utomhus, vilket framkommer av undersökningen. Den grundläggande

  intentionen från pedagogerna var att eleverna skulle lära sig att trivas i naturen, vår slutsats

  är att denna intention lyckats. Något som också framkommer tydligt är att det behövs

  variation i undervisningen då eleverna uppger väldigt olika svar, och olika perspektiv på

  vad de lärt sig och kommer ihåg från de olika projekt de arbetat med.

  Tilldelningsdatum2010-maj-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • utomhuspedagogik
  • elevers upplevelser

  Citera det här

  '