Uppsökande verksamhet i Osby kommun ur äldre personers perspektiv

 • Tero lamminsaari

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att beskriva äldres upplevelser och erfarenheter av uppsökande verksamhet i Osby kommun. Förebyggande hälsoinsatser för äldre bedrivs i Sverige med olika benämningar. I Osby kommun bedrivs de med benämning uppsökande versamhet. Uppsökande verksamhet med förebyggande insatser och råd kan stärka äldres egenvård och skjuta upp funktionsnedsättning samt förbättra den äldre personens välbefinnande och livskvalitet. Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan uppsökande verksamhet också minska kostnader för vård och omsorg på sikt.

  Metoden är en kvalitativ intervjuundersökning med öppna frågor. Studie genomfördes under Juni- November år 2015 och tio äldre personer intervjuades. Av dessa var det fem kvinnor och fem män. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.

  I resultatet framkom två kategorier och sju subkategorier. Essenserna som hittades från intervjuerna var: förväntningar, tillit i mötet, attityder till förändring, information, utförarens kompetens och personlighet, vikten av relation och kreativitet. Resultatet visar tydligt att äldre upplever arbetet med uppsökande verksamhet värdefullt och vill se detta arbete fortsätta.

  Denna studie ger utan tvekan stöd att utföra uppsökande verksamhet och uppsökande verksamhet kan ses som en redskap för de äldre att skapa bra förutsättningar att bevara hälsan och ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

  Tilldelningsdatum2016-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePia Petersson (Handledare) & Albert Westergren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • äldre
  • uppsökande verksamhet
  • upplevelser
  • förebyggande

  Citera det här

  '