Upptäck skönlitteratur! - en studie om hur pedagoger kan använda skönlitteratur som läromedel

 • Jenny Enarsson
 • Alexandra Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om hur pedagoger kan använda skönlitteratur i samband med elevers kunskapsutveckling. Vi lyfter fram skönlitteraturens möjligheter i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om hur pedagoger kan använda skönlitteratur i sin undervisning. I forskningsbakgrunden tas relevant litteratur upp i förhållande till syftet. Genom kvalitativa intervjuer och egna praktiska undersökningar har vi undersökt hur pedagoger använder skönlitteratur som ett arbetsmaterial och vilket syfte pedagoger har när de använder sig av skönlitterärt arbete. Resultaten av vår studie visar att pedagogerna ser positivt på att använda skönlitteratur och anses påverka elevernas fantasi, identitetsskapande, tankegång och förmåga att visa empati. Genom våra undersökningar framkom olika sätt att bearbeta skönlitteratur, bland annat genom boksamtal, högläsning och tematiskt arbetssätt.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '