Urininkontinens
: Åtgärder vid urininkontinens hos kvinnor över 65 år

 • Susanne Dickerboom
 • Madelene Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Urininkontinens är ett hälsoproblem som har stor påverkan på det känslomässiga välbefinnandet. Risken att drabbas av problem med urininkontinens ökar med stigande ålder. Urininkontinens innebär ofta ytterligare betydande grad av vårdtyngd för de personalgrupper som vårdar dessa patienter. Det är sjuksköterskans ansvar att utreda och förskriva inkontinenshjälpmedel, därför behöver hon ha kunskaper om olika utrednings-, omvårdnads- och behandlingsalternativ som finns. Syftet var att belysa vilka åtgärder som kan användas för att hantera omvårdnaden av kvinnor över 65 år med urininkontinens, samt resultatet av åtgärderna. Metod: En litteraturstudie gjordes där totalt 16 vetenskapliga artiklar inkluderades. Resultatet visade åtgärder som delades in i sex kategorier; "personalutbildning", "patientinformation", "utredning och bedömning", "fysisk träning", "beteendeträning" och "inkontinenshjälpmedel". Diskussion: Största hindret för att minska urinläckaget är brist på kunskap och engagemang hos patienter och personal. Med små, enkla medel som motion, fasta toalettider och minskat vätskeintag kan urinläckaget och även användandet av blöjor minska, i både antal och storlek. Slutsats: Det finns åtgärder att göra innan blöjor förskrivs. Samtliga åtgärder gjorde att urinläckaget minskade.

  Tilldelningsdatum2011-jan.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBerit Andersson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • urininkontinens
  • omvårdnad
  • kvinnor
  • åtgärder
  • utbildning

  Citera det här

  '