USA:s reaktion mot harmoniseringen med IFRS
: Ett historiskt perspektiv

 • Max Lundin
 • Joakim Malm

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Trots fördelarna med minskad informationsasymmetri och ökad marknadseffektivitet har inte alla länder implementera den globala redovisningsstandarden IFRS. Syftet med studien var att analysera hur USA ur ett historiskt perspektiv reagerat mot harmoniseringen med den globala redovisningsstandarden IFRS. Det teoretiska ramverket grundar sig i institutional theory med fokus på de olika aktörernas beteende. Dessutom de olika strategiska reaktionerna som organisationer antar som ett resultat av institutionellt påtryck mot överensstämmelse. Studien baseras på arkivforskning genom en kvalitativ innehållsanalys. Studien finner att USA är benägna att byta reaktion flera gånger från året 1970. Dessutom ökar USA gradvis hur aktiv deras reaktion mot harmoniseringen med IFRS är. Slutligen den senaste reaktionen USA visar är manipulate.

Tilldelningsdatum2021-aug.-31
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomisk historia (50203)
 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ifrs
 • us gaap
 • implementering
 • iasb
 • fasb
 • usa
 • harmonisering

Citera det här

'