USA:s vara eller icke vara
: En svensk tidningsstudie om inställning till USA:s medverkan i Vietnamkriget.

 • Calle Jonsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  USA:s vara eller icke vara

  En svensk tidningsstudie om inställningen till USA:s medverkan i vietnamkriget.

  Studien ämnar att undersöka hur de tre tidningarna DN, Arbetet och Svd ställde sig till USA:s medverkan i vietnamkriget. Studien utgår från två olika tidsperioder en från 1965 och en från 1972 för att utskönja i fall någon förändring sker med inställningen över tid. Som teori användes Herman & Chomskys propagandamodell och som metod användes en kvalitativ komparativ textanalys.

  Analysen visar att DN och Arbetet var de två tidningar som var mest kritiska till USA:s närvaro medan Svd intog en mer USA-vänlig hållning. Det sker ingen större förändring över tid. Kritiken är dock något hårdare och mer rätt fram under den andra perioden.

  Tilldelningsdatum2012-mars-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZenita Johansson (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Historia

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)
  • Historia (60101)

  Nyckelord

  • vietnamkriget
  • usa
  • media
  • dn
  • svd
  • arbetet

  Citera det här

  '