Using ANN to predict the movement of mallards

  • Robert Alm
  • Imeri Lavdim

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareDaniel Einarson (Handledare) & Eric Chen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i datavetenskap med fokus på hållbar utveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Annan elektroteknik och elektronik (20299)

Citera det här

'