Using objective data from movies to predict other movies’ approval rating through Machine Learning

  • Iñaki Zabaleta de Larrañaga

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tilldelningsdatum2021-jun-28
OriginalspråkEngelska
HandledareOla Johansson (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Högskoleingenjörsprogrammet datateknik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'