Utan en berättelse finns inget liv
: En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

 • Annica Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologiskt

  perspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattat

  romanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksa

  att larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptacka

  infallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form.

  Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors upplosning. Om en eventuell lasare

  av denna uppsats inte har last romanen ar det viktigt att tanka pa. De narratologiska aspekter

  som anvands i analysen av romanen ar framfor allt intrig, karaktarer, miljo, tid, berattare och

  berattelsenivaer. Aven Radstroms anvandning av Orfeusmyten som grund for berattelsens

  skeende kommer analyseras. Exempel pa teman som tas upp i romanen ar utanforskap och

  utsatthet, karlek och spraket som villkor for manniskans existens. Radstrom anvander miljo for

  att forstarka karaktarernas situation; bland annat befinner sig utsatta manniskor som lever i

  samhallets marginal i fororten, och skildringen av ett framgangsrikt men ocksa ytligt liv

  utspelar sig i Stockholms innerstad. Ängel bland skuggors intrig skiftar i tid, de olika

  karaktarernas nutid och bakgrund skildras om vartannat for att bygga upp karaktarerna till

  nyanserade och sammansatta karaktarer .

  Tilldelningsdatum2015-feb.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLennart Leopold (Handledare) & Sigurd Rothstein (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Svenska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

  Nyckelord

  • narratologisk studie
  • niklas rådström
  • ängel bland skuggor
  • narratologi
  • romananalys
  • orfeusmyten

  Citera det här

  '