Utan fantasi ingen empati!
: en undersökning om hur förskollärareanser att barnberättelser kan användas för att bidra till barns empatiska utveckling

 • Charlotte Kastengren
 • Jeanette Persson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Uppsatsen belyser barnberättelsens påverkan på barns empatiska utveckling. Syftet är att undersöka om förskollärare anser att de medvetet använder sig av barnberättelser för att främja barnens empatiska utveckling.Uppsatsen innehåller tidigare forskning kring människans empatiska utveckling, samt hur man kan använda barnberättelserna för att utveckla empati hos barn. Den tidigare forskning-en visar att empati inte är något vi föds med utan något som vi utvecklar genom moral, före-bilder och mognad. Uppsatsen innehåller även metoder för hur man kan använda sig av barn-berättelser för att utveckla empati i arbetet med barnen, men även på vilket sätt berättelserna främjar barns empatiska utveckling. Många forskare ställer sig positiva till att barnberättelser främjar den empatiska utvecklingen.Undersökningen har, med kvalitativa intervjuer, gjorts med fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Resultatet påvisar att förskollärare använder sig av barnberättelser i arbetet med barnen, men alla har dock inte empati som ett medvetet syfte, men att de anser sig vara medvetna om att barnberättelser kan främja barns empatiska utveckling. Undersökningen har givit oss svar på de frågeställningar vi satte inför arbetet.

  Tilldelningsdatum2010-mars-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePella Sahlin (Handledare) & Marie-Louise Hjort (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nyckelord

  • empati
  • barnberättelser
  • utveckling
  • förskolan

  Citera det här

  '