Utan leken stannar livet - en studie om pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek

 • Annika Hagberg
 • Malin Lindh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt arbete är att belysa pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek. Metoddelen bygger på intervjuer med sex förskollärare, fem kvinnliga och en manlig. Genom vår undersökning kom vi fram till att förskollärarnas genomgående tankar kring lek är att lek ska vara ett naturligt, frivilligt och viktigt inslag i barnens verksamhet och att leken betyder oerhört mycket för barns utveckling och lärande. Förskollärarna betonar också att den sociala och språkliga kompetensen utgör den största delen av lärandet i leken. Tids- och utrymmesmässigt är leken prioriterad, men att det ändå förekommer skillnader som beror på tidsbrist, stora barngrupper, styrda aktiviteter och rutintider. Vårt att arbete visar även att förskollärarna talar kluvet om sitt deltagande och sin funktion i leken, som är att utveckla, styra upp och observera barnens lek.

  Tilldelningsdatum2005-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '