Utarbeta laboration i flödescytometri för studenter vid biomedicinska analytiker-programmet

 • Sofie Jensen

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Flödescytometri är en metod som analyserar cellsuspensioner genom att låta cellerna passera genom en laserstråle en och en. Cellernas påverkan på ljuset orsakar scatter vilket ger information om granularitet och cellstorlek. Lasern kan även excitera fluorescerande färger som kan vara inbundna direkt till eller till cellens inre strukturer. Celler som plottas ut på samma plats i ett flödescytometriskt scatterdiagram, som till exempel blodets B- och Tlymfocyter, kan åtskiljas med fluorescenskonjugerade antikroppar som fäster på cellernas unika CD markörer En flödescytometrisk laboration utarbetades med syfte att kunna användas för undervisning av studenter vid Högskolan Kristianstads biomedicinska analytikerprogram.

  Aspekterna användarvänlighet och ekonomi beaktades därför också. Av de protokoll som

  jämfördes erhöll lyseringsbuffert enligt Ballesteros et al. (2014) tillsammans med PBS med 2

  % BSA som infärgningsbuffert tillräckliga cellpopulationer och antikroppsinbindning för att

  kunna avläsas av en bma-student. Detta protokoll hade alla aspekter bra för en

  studentlaboration och även var mest ekonomiska alternativet.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Tassidis (Handledare) & Ann Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • flödescytometri
  • cd4 cd19
  • laboration
  • lymphoprep
  • lysering av erytrocyter
  • protokoll

  Citera det här

  '