Utbildning för mellanchefer - hur påverkar det vardagen?

 • Petra Stenlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats är en kvalitativ studie om hur utbildningar för mellanchefer tar sig uttryck, praktiseras och konkretiseras i vardagen. Studien behandlar även mellanchefers arbetssituation och hur den påverkar utfallet och den praktiska användningen av utbildningar i vardagen. De som deltar i undersökningen är butikschefer på KappAhl i Sverige. KappAhl är ett detaljhandelsföretag som säljer såväl dam- som herr- och barnkläder.

  Studien har lagts upp i form av en utvärdering av en nyligen genomförd ledarutbildning för butikscheferna. Resultatet visar att butikscheferna har en positiv upplevelse av utbildningen som helhet. Studien tyder på att den största vinsten med utbildningen låg i den sociala gemenskapen och inte i den faktiska utbildningen. Den sociala gemenskapen med kollegor är något som de flesta butikscheferna upplever att de saknar i sin vardag och det behovet är viktigt att uppfylla under de träffar som förekommer butikscheferna emellan. Vidare visar studien att användandet av nya kunskaper i vardagen starkt påverkas av den arbetssituation som butikscheferna upplever att de har. Resultatet säger att brist på resurser i form av bland annat tid gör att de nya kunskaperna inte alltid kommer butiken tillgodo på ett tillfredställande sätt, varken för företaget eller för butikscheferna.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '