Ute eller inne? - en undersökning av lärares syn på utomhuspedagogik

 • Madeliene Ahlqvist
 • Karin Samuelsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att försöka belysa lärares inställning till utomhuspedagogik. Ett subjektivt urval av lärare gjordes och intervjuer genomfördes och analyserades därefter. Resultatet visar att lärarna i undersökningen är positivt inställda till utomhuspedagogik och ser många möjligheter med den. De är entusiastiska till att använda naturen i undervisningen. Naturen ses som en del i lärandeprocessen. Lärarna i undersökningen anser att utomhuspedagogik ger piggare barn, möjlighet till varierad undervisning samt ett sammanhang i undervisningen. Styrdokumenten upplevs av lärarna som öppna och ger därmed lärarna en valfrihet när det gäller utomhuspedagogik. Undersökningen visar att lärarna anser att barn är olika och därmed lär bäst på olika sätt. Lärarna i undersökningen anser därför att skolan måste erbjuda olika sätt att lära, där flera sinnen används vid inlärning.

  Tilldelningsdatum2006-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '