Utevistelsens betydelse på fritids - en intervjustudie utförd på fyra fritidshem

 • Anna Stagnell
 • Jenny Bengtsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att genom intervjuer med fyra pedagoger på olika fritidshem undersöka fritidshemmens utevistelse. För att ge en förförståelse inleds uppsatsen med en historisk bakgrund som förklarar fritidshemmets och fritidspedagogsyrkets framväxt. Vidare presenteras teorier om utomhusmiljö, lärande och lek samt pedagogiska perspektiv på utevistelsen. Resultatet från intervjuundersökningen kopplades till relevanta delar i de nationella styrdokumenten och för ämnet relevant forskning.

  Undersökningen visar att fritidshemmen har olika förutsättningar för utevistelse. Trots detta var alla pedagogerna överens om att utevistelsen är av betydelse eftersom barnen har ett rörelsebehov som behöver tillgodoses.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '