Utformandet av innemiljön i förskolans verksamhet
: Barns delaktighet

  • Louise Olsson
  • Erica Olofsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syfte med följande studie är att undersöka hur barn och förskollärare talar om delaktighet i utformandet av innemiljön i förskolans verksamhet. Den teoretiska ansatsen som studien bygger på är det sociokulturella perspektivet med fokus på kommunikation, samspel, mediering och delaktighet. Studien är en kvalitativ studie som grundar sig på semistrukturerade personliga intervjuer av förskollärare och gruppintervju av barn. Deltagarna från studien är valda från två olika förskolor där tre förskollärare och sju barn har medverkat. Resultaten visade på att barnen själva beskriver att de inte får vara med och bestämma mycket i utformandet av innemiljön. Förskollärarna beskriver att de gör barnen delaktiga i det vardagliga i verksamheten men att de ibland missar att göra barnen medvetna om sin delaktighet. Resultatet visade att förskollärare och barn talar olika om barns delaktighet i förskolans verksamhet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnika Bondesson (Handledare) & Marie Fridberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • delaktighet
  • miljö
  • förskola
  • social interaktion
  • demokrati

Citera det här

'