Utgör nyhetsapplikationer i mobilen ett tillgänglighetsproblem för äldre?
: en studie om hur WCAG 2.1 tillämpas

 • Nikolina Nikic
 • Jennie Ingemarsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Med vår studie vill vi förstå hur äldre användare med synnedsättning upplever tillgängligheten i mobilapplikationer. Studien undersöker hur tillgängligheten i nyhetsapplikationer är anpassade till äldre användare med nedsatt syn. Undersökningen innefattar tre nyhetsapplikationer: Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Detta arbete har för avsikt att undersöka hur tillgänglighetsriktlinjerna WCAG 2.1 är anpassade för mobilapplikationer.

För att få svar på frågeställningen ​Hur anpassade är WCAG 2.1 tillgänglighetsriktlinjer för mobilen utifrån kontexten nyhetsapplikationer och äldre med synnedsättning? utfördes en litteratursökning om tidigare forskning kring tillgänglighet i mobilapplikationer, en enkätundersökning, en observationsstudie med intervjufrågor med fyra deltagare ur enkätundersökningen, samt en fördjupad observationsstudie med efterföljande intervjufrågor med samma deltagare. Enkätundersökningen och observationsstudierna utfördes med deltagare med nedsatt syn i åldern 65-75.

Vi ställde vårt resultat i jämförelse med WCAG 2.1 samt vetenskapliga publikationer inom området tillgänglighet i mobilapplikationer. Deltagarna upptäckte 20 tillgänglighetsproblem med nyhetsapplikationerna, varav fyra som inte behandlas av WCAG 2.1. Tre av de fyra problem som upptäcktes med nyhetsapplikationerna påträffades även av de vetenskapliga publikationerna. Detta styrker vårt resultat och vi kan konstatera att WCAG 2.1 behöver ytterligare tillgänglighetsriktlinjer. Av de fyra problem som upptäcktes under observationsstudierna, så var det ett problem; ​storlek på bilder är för små och svåra att se, som inte fanns med i någon av de vetenskapliga studierna som undersöktes. Då de vetenskapliga publikationerna som undersöktes inte täcker detta problem, så krävs det mer studier och användartester för att styrka denna punkt. Resultatet visar att nyhetsapplikationerna Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet behöver bli mer tillgängliga för äldre användare med nedsatt syn.

Tilldelningsdatum2020-feb.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

 • synnedsättning
 • synförlust
 • mobilapplikation
 • äldre användare
 • wcag
 • nyhetsapplikation
 • tillgänglighet
 • mobil tillgänglighet
 • tillgänglighetsriktlinjer
 • användbarhet

Citera det här

'