Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum
: en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

 • Camilla Andersson
 • Matilda Nyberg Dalquist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. Studien utgår ifrån det sociokulturella- och sociopolitiska perspektivet. I undersökningen används en etnografisk studie samt en triangulering då intervjuer, observationer och ljudinspelningar utfördes. Huvudresultatet i studien är att utmaningar skapas kring det kommunikation då elever stöter på utmaningar kring det informella och formella matematikspråket samt att klassrumsnormer som inverkar på ett klassrum hämmar andraspråkselevers kommunikation i matematikundervisningen.

Tilldelningsdatum2021-feb.-04
OriginalspråkSvenska
HandledareKristina Juter (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • flerspråkighet
 • matematik
 • kodväxling
 • scaffolding
 • diskurser
 • språknormer

Citera det här

'