Utomhus - en undersökning om hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik

 • Pernilla Stark
 • Emma Vos

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger i olika förskolor förhåller sig och arbetar med utomhuspedagogik. Vi har ett intresse av att se hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik för att vi tycker det är viktigt som pedagog att aktivt vara ute och lära barnen om växter och djur, även lärande skapas ute till förmån för barnens utveckling. Ett urval gjordes av förskolor med olika inriktning för att få bredd på undersökningen. Vi valde intervju som metod för att få svar på våra frågeställningar. För att få en helhetssyn på hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik valde vi ut informanter från en småbarnsavdelning respektive en syskonavdelning från varje förskola. Resultatet i vår undersökning visar en positiv inställning hos pedagogerna till utomhuspedagogik. Pedagogerna ser utomhuspedagogiken som en del i barns lärande och utveckling. I vår undersökning kom vi fram till att alla pedagogerna i förskolorna arbetar med utomhuspedagogik, men olika beroende på var förskolan är placerad och vad pedagogerna har för syn på vad utomhuspedagogik innebär. Pedagogerna talar för en god utveckling hos barnen genom att vara utomhus och använda sig av det som naturen har att erbjuda, till exempel utvecklar barnen sin lek, motorik samt läran om växter och djur.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '