Utomhusdidaktik i förskolan
: "Där finns alla möjligheter utomhus"

 • Sara Bengtsson
 • Camilla Karlsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till utomhusdidaktik på sex utvalda förskolor. För att ta reda på vilka möjligheter och hinder det finns med att arbeta utomhus med barnen samt hur pedagogerna tar tillvara på närmiljön intervjuade vi sex förskollärare. Litteraturgenomgången visar på positiva resultat vad det gäller barns motoriska och intellektuella utveckling. Utifrån detta samt egen erfarenhet fann vi det intressant att undersöka hur pedagogerna utifrån sin roll tar tillvara på olika lärmiljöer utomhus. Resultatet visar på ett positivt synsätt till utomhusvistelse men att pedagogens engagemang har betydelse för hur planerade och spontana aktiviteter tas tillvara på. Samtliga pedagoger ser det positivt för barns motoriska utveckling när de får möjligheter att leka utomhus men de har olika syn på vad som påverkar och styr utomhusvistelsen.

  Tilldelningsdatum2009-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Johansson-Tell (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • utomhusdidaktik
  • motorik
  • pedagogens roll
  • intervjuer

  Citera det här

  '