Utomhusmatematik
: En studie om lärares förhållningssätt till denna arbetsform

 • Emelie Gustafsson
 • Viktoria Wikeborg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie har varit att undersöka skolår 1-lärares inställning till utomhusmatematik och i vilken utsträckning de använder sig av denna arbetsform. Vi har även undersökt om användandet av utomhusmatematik skiljer sig mellan skolor i kommunens inner- och ytterområden. Metoden vi använde oss av var kvalitativa intervjuer och vårt resultat har jämförts med hur forskare menar att elever påverkas av matematikundervisning som bedrivs utomhus. 

  Vi har kommit fram till att samtliga respondenter i sin helhet är positivt inställda till användandet av utomhusmatematik men att det ändå är få som använder det i sin undervisning. Hälften av respondenterna använder utomhusmatematik i undervisningen varav två gör det regelbundet varje vecka. Lärare tillhörande skolor i kommunens innerområden använder utomhusmatematik något mer än lärare tillhörande ytterområdena. De lärare som använder det regelbundet verkar i kommunens innerområden.

  Det finns ingen forskning som framhäver hur elever påverkas av just matematikundervisning utomhus och vi har därför fått se till undervisning utomhus generellt för att sedan på egen hand koppla detta till matematikundervisning.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSune Jonasson (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • utomhusmatematik
  • utomhuspedagogik
  • matematik
  • lärares förhållningssätt
  • matematikundervisning

  Citera det här

  '