Utomhusmiljön på förskolan
: ur ett lärandeperspektiv

 • Mattias von Schantz
 • Petra Spenninge

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de använder utomhusmiljön som lärandemiljö. Vår studie utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor.

  Resultatet visar att pedagogerna använder utomhusmiljön för att stimulera och utmana barns lärande till exempel ett konkret och upplevelsebaserat lärande om matematik, naturvetenskap, ett praktiskt lärande om odling, bygg och konstruktion men också för att barn ska få språklig stimulans och utvecklas motoriskt. Pedagogerna ser utomhusmiljön som en möjlighet att erbjuda barn variation i sitt lärande men också som ett sätt att organisera verksamheten. Pedagogerna agerar förebilder, ledare, medupptäckare eller observatörer beroende på situation och sammanhang.

  Tilldelningsdatum2012-dec.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Pernilla Enochson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • utomhusmiljön
  • utomhuspedagogik
  • utomhusdidaktik
  • barns lek
  • barn
  • lärande
  • pedagogens roll

  Citera det här

  '