Utomhuspedagogik
: Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

 • Maria Karlsson
 • Helena Lindevall

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. Våra forskningsfrågor är: Hur uppfattar pedagogerna på fritidshemmen att de tar till vara på lärandemiljön utomhus och i vilken utsträckning arbetar pedagogerna med utevistelsen som ett formellt lärande. För att få svar på våra frågor har en kvantitativ undersökning genomförts med en enkät som har publicerats i fyra grupper för fritidshem på Facebook. Studiens resultat visar att en stor del av pedagogerna tycker att lärandet utomhus på fritidshemmet är viktigt. Mycket av elevens tid på fritidshemmet spenderas utomhus. Det är en förhållandevis liten tid av den som är ett formellt lärande trots att de flesta pedagogerna anser att de har den kompetens som erfordras och fritidshemmets närområde ger en stor möjlighet till lärande. Slutsatsen är att det formella lärandet i utemiljön inte tas till vara i den omfattningen som pedagogerna anser att de vill och har kompetens till.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLinda Peterson (Handledare) & Adam Droppe (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem med inslag av validering

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • fritidshem
  • utomhuspedagogik
  • utomhusdidaktik
  • utomhusmiljö
  • lärande

  Citera det här

  '