Utomhuspedagogik, historiskt och samhälleligt
: En textanalys på läroplaner 1919–2022

 • Sara Björkman
 • Linda Olsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Examensarbetet undersöker och tolkar utomhuspedagogiska uttryck i svenska styrdokument både ur ett historiskt och ett rådande perspektiv, sedermera tolkar och förstår utomhuspedagogiska uttryck inom ämnet i förhållande till samhället samt en historisk kontext. Examensarbetet redogör för de utomhuspedagogiska uttryck som hittats sedan svenska undervisningsplanen 1919, fram till dagens rådande läroplan Lgr22. Examensarbetet redogör även för tidigare forskning inom samhällsdidaktik och utomhuspedagogik, och resultat diskuteras i förhållande till den egna studien. En genomgång av styrdokument visar på resultat där utomhuspedagogiska uttryck haft större plats historiskt sett. Vidare leds arbetet in på en analys av resultaten där analysen inriktar sig på att i sin tur undersöka och förstå de bakomliggande förändringarna i styrdokumenten utifrån samhällsteoretiska utgångspunkter och begrepp, såsom modernitet och senmodernitet. Examensarbetet riktar sig mot utomhuspedagogik inom samhällskunskap som studieobjekt och tolkning, förståelse samt den samhälleliga och historiska kontext som omger styrdokumenten är det som fokuseras i studien.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare), Staffan Stranne (Bedömande lärare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • utomhuspedagogik
 • samhällskunskapsundervisning
 • styrdokument
 • fostransuppdrag
 • samhällsmedborgare
 • samhällsförändringar
 • samhällsteori

Citera det här

'