Utomhuspedagogik i förskolan – från tanke till handling

 • Therese Kjellsson
 • Carolina Manhammar

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår studie är att belysa utevistelsens pedagogiska roll i förskolans alla utomhusmiljöer och det medvetna förhållningssättets betydelse för verksamheten. Litteraturen utgår från forskares åsikter om utomhuspedagogik som kopplas till styrdokumenten. I undersökningen används intervjumetod. Intervjuer har gjorts med åtta förskollärare från olika förskolor med så lika förutsättningar som möjligt för utevistelse. Vi vill få en inblick i det medvetna pedagogiska förhållningssättets och helhetstänkandets betydelse vid utevistelsen på förskolan. I undersökningen framkom det att förskollärarna har liknande uppfattning om vad som är viktigt att barn utvecklar utomhus. Motoriken, naturupplevelser och frisk luft utgör viktiga inslag i utevistelsen. Det finns viktiga aspekter med de olika förmågorna förskollärarna nämner som utevistelsen har en positiv inverkan på. Många av förskollärarna belyser naturupplevelser eftersom naturen på så sätt upplevs i sin autentiska miljö. Vad barnen utvecklar i samband med de aktiviteter som förekommer stämmer inte alltid överens med det förskollärarna vill att barnen ska utveckla. Detta resultat synliggör det medvetna förhållningssättets betydelse, att det måste fungera från tanke till handling för att barnen ska kunna utvecklas i den riktning pedagogerna anser att de behöver. Den pedagogiska utevistelsen på förskolan är viktig eftersom barns olika utvecklingsområden stimuleras på ett sätt som enbart utevistelsen kan.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '