Utomhuspedagogik-"innemetod" eller givande undervisning? En observationsstudie med fokus på pedagogens roll och lektionsinnehållets betydelse för utomhusmatematik

 • Caroline Nilsson
 • Tobias Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Forskningen gällande pedagogens roll och lektionsinnehållets betydelse med utomhusmatematiken som grund bygger på en observationsstudie. Litteraturen i fråga berör utomhuspedagogiken, pedagogens roll och elevernas roll i och för utomhusundervisningen. Den valda forskningsmetoden är deltagande observation.

  Observationen visar på ett resultat där pedagogens roll är mycket viktigt. Ett intresse för utomhusmatematiken är grunden för en lyckad utomhusundervisning. Utöver intresset så måste pedagogen planera sin utomhusmatematiska undervisning och ha långsiktiga mål med vad som ska uppnås. Lektionen bör byggas och planeras runt eleverna och deras intresse samt förutsättningar. Ett första möte med utomhusmatematik bör vara intressant samt ge mersmak inför en fortsättning inom utomhusmatematiken. Faktorer som de utomhusmatematiska lektionerna, enligt undersökningen, bör innehålla är motivation, eleven i centrum, uppföljning samt reflektion.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '