Utomhuspedagogik - Pedagogens och utemiljöns betydelse för barns tankar om naturen
: En jämförande studie mellan två förskolor

 • Lena Lundström
 • Anneli Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta är en fallstudie och resultaten går inte att generalisera. Huvudsyftet med studien är att belysa pedagogens och utemiljöns betydelse för barns tankar om naturen. Uppsatsen inleds med en genomgång av läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Därefter följer forskning inom olika områden såsom utomhuspedagogik och olika teorier om lärande, Piaget och Vygotsky.

  Undersökningen genomfördes på två förskolor med olika utemiljöer. Enskilda intervjuer med tjugo barn, tre-fem år, och gruppintervju med pedagogerna samt observationer har skett på båda förskolorna. Barn leker helst ute, vilket framkom i både pedagogernas och barnens svar. Ändå utnyttjas utemiljön en förhållandevis kort stund under en dag.

  Vi anser att barn i sin vardag måste få vistas i en utemiljö med en mångfald av naturmaterial som är utmanande och där den egna förmågan tas på allvar. Detta ihop med naturintresserade pedagoger tycks utgöra ett betydelsefullt inslag i utomhuspedagogik. I annat fall är det lätt, vilket vi har sett, att möjligheterna plockas fram ur ett förråd, i detta fall cyklar. Att bara cykla runt, runt på en tillrättalagd förskolegård ger inga varierande naturupplevelser. Även om alla förskolor inte har samma förutsättningar, så gäller det att kunna se möjligheter i stället för svårigheter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '