Utomhusundervisning i NO
: Lärares förutsättningar och resurser

 • Christina Edqvist
 • Tilda Mattsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie har till syfte att undersöka vad lärare själva säger att de har och behöver för förutsättningar och resurser när de ska bedriva utomhusundervisning i NO i årskurs 1–3. Dessvärre hittades ingen tidigare forskning som svarade på dessa frågor. För att få svar på vad syftet efterfrågar hittades istället olika hinder som lärare såg med utomhusundervisning. Några exempel på hinder är läroplanen, tid och säkerhet. Sedan fick dessa hinder användas i förhållande till vad lärarna säger i vår studie. För att undersöka vad våra forskningsfrågor syftade till genomfördes semistrukturerade intervjuer med fem lärare. Dessa lärare arbetade på skolor som låg i naturnära områden. Utifrån lärarnas svar i intervjuerna identifierades ett antal ramfaktorer som lärare själva ansåg att de har och behöver i form av förutsättningar och resurser. Resultatet påvisade att lärarna i studien hade goda förutsättningar och att de förutsättningar som önskades enbart var för att utöka undervisningens innehåll. Resultatet visade även att en del av de resurser lärarna sa att de hade, behövde de även mer av eftersom det fanns brist på exempelvis pengar till bussar och material.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Brommesson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Utomhusundervisning
 • NO
 • förutsättningar
 • resurser
 • hinder
 • behov
 • årskurs 1-3

Citera det här

'