Utprovning och validering av nya dehydreringsprogram

 • Roxana Blana

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dehydreringsprocessen är en viktig histoteknisk metod av vävnadsproverna som genomgår histopatologiska analyser. Med hjälp av olika alkoholer och intermedier, bearbetas proverna för att diffundera ut vattnet ur vävnaden. Impregnering av vävnaden i senare steg med paraffin, är avgörande för vävnadens stabilitet i resterande histotekniska metoder. Sakura Tissue-Tek VIP 6 är en traditionell dehydreringsmaskin som genomför dehydreringar under längre tid med Xylen som intermedium. En annan dehydreringsmaskin är LOGOS som är snabbare och som andvänder Histolab Clear, ett miljömässigare och billigare intermedium.I den aktuella studien användes vävnadsprover från tre olika patientfall vardera med vävnadstyperna cutis, bröst, intestinum och prostata. Två olika, nya LOGOS-dehydreringsprogram med Histolab Clear som intermedium utprövades samt validerades enligt bestämda kvalitetskriterier. Parallellt dehydrerades vävnadsprover från samtliga patientfall med det traditionella rutinprogrammet, med syfte att utvärdera genom jämförelse av snittens och infärgningarnas kvalité från det nya programmen.Immunhistokemiska- och rutininfärgningar användes för utvärdering. Patologerna godkände samtliga rutinfärgningar och underkände en del immunhistokemiska på grund av sämre infärgningar och dåligkvalité på snittet.Eftersom provmängden i några fall betraktades vara för få, bestämdes det att utöka antalet för att utreda om felet förekommer systematisk eller enbart vid enstaka fall. Otillräcklig dehydrering verkade vara fundamentalt vid sämre resultat. Därför kommer även dehydreringstiden i Histolab Clear att utökas meden timme till, vid den fortsatta valideringen. Optimering av dehydreringstiden krävs för godkännande av de immunhistokemiska analyserna. Analyserna är mycket viktiga och definitiva för patientens behandling och därför måste de nya dehydreringsprogrammen åtminstone ge lika bra resultat som det konventionella.

  Tilldelningsdatum2017-feb.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareFariba Vaziri-Sani (Handledare), Katrin Weinitz (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • dehydrering
  • logos
  • histolab clear
  • validering
  • utprovning
  • immunhistokemisk färgning

  Citera det här

  '