Utrustningens och utrymmets betydelse för förskolebarnets grovmotoriska utveckling

 • Lise-Lotte Pettersson
 • Laila Burkhard

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet behandlar barnets rörelsebehov och den grovmotoriska utvecklingen för barn mellan ett till fem år. Likaså behandlas förskolans inredning och utrustning i ute och innemiljön och vilken betydelse den kan ha för barnets grovmotoriska utveckling. De två iakttagelserna som gjordes beskriver hur miljön i två förskolor i två kommuner planeras och utrustas. Intervjuerna belyser skolledningens uppfattningar om fastighetens begränsningar och möjligheter för barns grovmotoriska rörelse i de två förskolorna. Resultatet visar bland annat att det skiljer sig bland kommunerna när det gäller utformning och planering av förskolors ute- och innemiljö. Vi utgick ifrån litteraturen att det finns inga bestämda regler för hur förskolan skall utformas, så utifrån undersökningen är slutsatsen att det är viktigt att observera barnet i dens miljö för att kunna anpassa ute- och innemiljön utifrån barnets rörelsebehov. I diskussionsdelen diskuteras kring barnets rörelselust, vad som stimulerar barnets grovmotoriska utveckling och hur förskolans inne och utemiljö påverkar barnet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '