Uttryck av apoptotiska proteiner vid manganbehandling av prostatacancer cellinjer

 • Alice Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Malaria är en välkänd parasitsjukdom världen över som år 2015 ledde till 438000 dödsfall, varav 90% i den afrikanska regionen. Parasiterna förstör de humana erytrocyterna och sprids via Anopheles-myggor som är vektorer. Parasitsläktet som orsakar malaria kallas Plasmodium och består av fem arter. Orsaken bakom flest dödsfall är P. falciparum och därför går mycket diagnostik ut på att detektera just denna art.

  Sjukdomen uppkommer cirka en vecka från det att man blivit myggbiten. Symptomen kan vara väldigt varierande vilket gör det svårt att ställa en snabb diagnos.

  Effektiva läkemedel mot malariaparasiterna finns men de sätts i för många fall, in på fel sätt eller inte alls vilket beror på brister i diagnosticeringen. Kunskap och framförallt resurser saknas i endemiska områden.

  Idag används mikroskopi av blodutstryk (pheripheral blood smears (PBS)) som rutinmässig standard för malariadiagnostik, men för att kunna ställa tidigare och mer säkra diagnoser har nya metoder utvecklats. Det finns många kriterier som bör uppfyllas av en lyckad metod så som känslighet, snabbhet, omgivningsanpassning och en acceptabel kostnad. För att komma fram till vilken metod som passar bäst utifrån dessa aspekter samt framtidspotential jämförs i denna studie mikroskopi av tjocka och tunna blodutstryk, quantitative buffy coat (QBC), polymerase chain reaction (PCR), cell-microarray chip, loop-mediated isothermal amplification (LAMP) och rapid diagnostic tests (RDTs).

  Slutsatserna som kan dras är att mer arbete behöver göras innan en ny metod helt kan ersätta konventionell mikroskopi. I de endemiska områdena är kostnaden och enkelheten väldigt betydande och därför är LAMP den metod som jag efter att alla dessa metoder ha jämförts, anses ha mest potential för att uppfylla kriterierna och skulle kunna ersätta den konventionella mikroskopin om metoden vidareutvecklas.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Tassidis (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

  Nyckelord

  • malaria
  • malariadiagnostik
  • plasmodium
  • metod

  Citera det här

  '