Utvärdering av analys av pankreas-specifikt lipas hos hund och katt med Vcheck V200
: en prospektiv komparativ studie

 • Felicia Carlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Pankreatit anses vara en vanligt förekommande sjukdom hos hundar och katter och kan diagnostiseras genom mätningar av koncentrationen Canine Pancreas-specific Lipase (cPL) respektive Feline Pancreas-specific Lipase (fPL) i serum. Utifrån dessa koncentrationer graderas patienten enligt normalvärde, gråzon eller indikation på pankreatit. Golden standardmetoden för att analysera cPL/fPL är Spec cPL respektive Spec fPL. Nya metoder har utvecklats för kvantitativ mätning av pankreas-specifik lipas såsom Vcheck V200, ett instrument, som analyserar cPL/fPL med en fluorescerande immunoassay. Syftet med studien var att utvärdera analys av cPL/fPL på Vcheck V200 samt jämföra resultatet från detta instrument med värdena från ett referenslaboratorium i Tyskland för att se om det fanns en signifikant skillnad mellan metoderna. Koncentrationen cPL i hundserum (n=37) och koncentrationen fPL i kattserum (n=29) analyserades på Vcheck V200. Dessa prover skickades även till referenslaboratoriet där analysen Spec cPL respektive Spec fPL utfördes. Spridningen var stor kring bias i Bland-Altman diagram för både cPL och fPL och jämförelsen mellan metoderna för de specifika koncentrationerna av cPL/fPL bedömdes vara statistiskt signifikant (p<0,05). 27% av hundproverna graderas olika enligt de båda metoderna och skillnaden var signifikant (p<0,05). 24% av kattproverna graderades olika men skillnaden var inte signifikant (p=0,257). Studien tyder på att jämförelsen mellan de båda metoderna var signifikant förutom vid graderingen av kattproverna. Beaktande detta och det faktum att kvalitetssäkringen brister vid analys av fPL på grund av avsaknad av kontroller kan i dagsläget inte cPL/fPL på Vcheck V200 ersätta den nuvarande golden standardmetoden, trots att ingen signifikant skillnad sågs vid gradering av kattprover.

Tilldelningsdatum2021-jul-02
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Sofi Rehnstam-Holm (Handledare), Mariana Cigut (Handledare) & Kjell Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser och ämnen

 • Biomedicinsk laboratorievetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Analytisk kemi (10401)
 • Klinisk laboratoriemedicin (30223)
 • Veterinärmedicin (403)

Nyckelord

 • vcheck cpl
 • vcheck fpl
 • utvärdering
 • spec cpl
 • spec fpl
 • jämförelse
 • canine pancreas-specific lipase
 • feline pancreas-specific lipase

Citera det här

'