Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen
: en studie på den svenska marknaden

 • Amina Hajric
 • Kajsa Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. Detta resulterade i framtagandet av Fama & French-trefaktormodellen (FF3) som även inkluderar storleksfaktorn SMB samt värdefaktorn HML.

  Syftet med studien är att utvärdera två prissättningsmodeller, CAPM och FF3, för att kunna bedöma deras prestanda vid värdering av förväntad avkastning. Tidigare forskning, inom området för nämnda modeller, berör ofta internationella marknader samt modellernas prestanda för portföljer. Vår studie utförs på utvalda enskilda svenska aktier inkluderade på Stockholmsbörsens Large Cap för januari år 2011 till december år 2015, genom att replikera tidigare forskning gjord av Bartholdy & Peare (2005). Utvalda bolag analyseras efter regressioner för modellerna för att kunna utvärdera dessa var för sig, samt för att se om FF3 har en högre justerad förklaringsgrad än CAPM för enskilda svenska aktier.

  Resultatet av studien visar att både CAPM och FF3 är applicerbara för utvalda enskilda svenska aktier. Ställs FF3 i förhållande till CAPM föreligger skillnad i justerad förklaringsgrad, dock är den ytterst marginell. Sammanfattningsvis bidrar studien med kunskapen om att CAPM och FF3 går att applicera på enskilda svenska aktier, men att det inte föreligger någon större skillnad i val av dessa två modeller.

  Tilldelningsdatum2017-sep.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareManuchehr Irandoust (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Bank och finans

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • capm
  • fama & french-trefaktormodellen
  • ff3
  • avkastning
  • marknadsfaktor
  • smb
  • hml
  • förklaringsgrad

  Citera det här

  '