Utvärdering av en ny metod för utredning av stabil kranskärlssjukdom baserad på akustisk fonokardiografi

 • Elena Kurashova

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Kranskärlssjukdom (CAD) är en av de vanligast förekommande kardiovaskulära sjukdomarna och en av de dominerande dödsorsakerna hos äldre människor världen över. För att bekräfta diagnos och bedöma sjukdomens svårighetsgrad används idag flera diagnostiska strategier. Ökade hälsokostnader och lång kö för undersökningar väcker oro hos både patienter, läkare och myndigheter. Behovet av en enkel, säker och kostnadseffektiv metod som kan hjälpa till i utredning av CAD är stor. Det danska företaget Acarix utarbetade en ny apparat, CADScor®-system, som använder en icke-invasiv och strålningsfri metod för att utesluta stabil CAD baserad på akustisk fonokardiografi. Apparaten spelar in koronarblåsljud, vilket uppstår vid stenos i kranskärl, och beräknar patientens risk för CAD. Syftet med den här studien var att utvärdera metoden, testa CADScor® och beräkna apparatens sensitivitet, specificiteten samt positivt och negativt prediktivt värde (PPV och NPV). Tjugo patienter med misstänkt stabil CAD undersöktes med CADScor®-system och deras CAD-resultat jämfördes med resultatet efter myokardscintigrafi. Beräkningar visade att apparatens sensitivitet är 80 %, specificitet 60 %, PPV 40 % och NPV 90 %. Resultatet innebär att sannolikheten är 90 % för att en patient som fick CAD-score ≤ 20 är frisk. Det är tillräckligt högt för att använda CADScor® i klinisk praxis för patienter med låg risk för CAD.

Tilldelningsdatum2018-nov.-05
OriginalspråkSvenska
HandledareMagnus Simonsson (Handledare), Helena Nellerud (Handledare), Kjell Johansson (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser och ämnen

 • Biomedicinsk laboratorievetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Nyckelord

 • kranskärlssjukdom
 • cad
 • angina pectoris
 • myokardscintigrafi
 • fonokardiografi
 • cadscor®-system

Citera det här

'