Utvärdering av exosomisolering med hjälp av Polymer Precipitation och Size-Exclusion Chromatography

  • Asyel Jabbar

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Exosomer är små extracellulära vesiklar med diametrar på 40–100 nm. Under fysiologiska och patologiska tillstånd frigörs exosomer från nästan alla celltyper och exosomer spelar viktiga roller i cellkommunikation och cellreglering genom att transportera biomarkörer i form av protein och RNA till mottagarceller. Exosomer upptäcktes år 1983 och de sågs som blåsor som utsöndrades från vissa celltyper. Under de följande 10 åren fick exosomer mycket uppmärksamhet, och nuförtiden betraktas exosomer som bärare av biomarkörer för vissa sjukdomar och hjälpmedel genom att fungera som potentiella läkemedelsbärare. Trots många studier som gjordes för att isolera exosomer är det dock fortfarande en utmaning att utvinna användbara exosomer från blodprov.
I denna studie isolerats exosomer från 10 patientprover med hjälp av två olika metoder; Size-Exclusion Chromatography och Polymer Precipitation med PEG 8000. För att kunna jämföra metodernas avkastning och förmåga att isolera rena exosomer mättes den totala proteinkoncentrationen före och efter isolering med hjälp av Qubit Fluorometry. Den totala proteinkoncentrationen ger ett mått på mängden av plasmaprotein som finns i provet. En låg proteinkoncentration i ett prov motsvarar en låg mängd av plasmaproteiner i provet och som innebär att exosomerna är bra isolerade. Ju lägre total proteinkoncentration är desto bättre isolering av exosomer.
Utöver mätning av den totala proteinkoncentrationen mättes RNA-koncentration. RNA-koncentration ger ett mått på mängden av RNA som motsvarar mängden av exosomerna. En låg RNA-koncentration i ett prov betyder att provet har låg exosom-mängd och det vill säga att få exosomer isolerats. RNA-koncentrationen används för att beräkna RNA-renhet i provet vilket ger ett mått på renheten av exosomerna i provet. Hög RNA-renhet motsvarar hög renhet av exosomer och ju högre RNA-renhet är desto renare blir exosomerna. Det kräver ultraren exosom-prov för att upptäcka och extrahera biomarkörer.
Resultatet visade lägre proteinförorening och högre RNA-renhet Size-Exclusion Chromatography än med Polymer Precipitation vilket visar att Size-Exclusion Chromatography har bättre förmåga att isolera användbara exosomer än Polymer Precipitation med PEG 8000.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareBetty Collin (Handledare), Amr A. Al-Haidari (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Nyckelord

  • Exosom
  • Size-Exclusion Chromatography
  • Polymer Precipitation
  • Leukemi
  • Biomarkör

Citera det här

'