Utveckling och optimering av en multiplex-PCR screen för högfrekventa humana trombocytantigen (HPA) alleler -1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-Amp Blood kit

 • Simon Björkman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det är känt att humant trombocytantigen (HPA) kan innebära komplikationer vid transfusion av trombocyter. Om en patient erhåller trombocyter med humant trombocytantigen som personen redan utvecklat antikroppar emot kan komplikationer som feber, påskyndad nedbrytning av trombocyter som ger trombocytopeni samt post-transfusion purpura uppstå eftersom immunförsvaret då ser trombocyterna som fientliga.

  Från den 14:e veckan under graviditeten kan alloantikroppar från modern passera placentabarriären över till fostret. Om humant trombocytantigen skiljer mellan moder och foster kan modern utveckla antikroppar. Dessa antikroppar kan då förstöra fostrets trombocyter. Detta leder till en lägre koncentration av trombocyter hos barnet. I värsta fall kan detta leda till hjärnblödning med dödlighet på ca.20%. Om barnet överlever födseln kommer denne födas med fetal/neonatal alloimmuniserad trombocytopeni (FNAIT), d.v.s. medfödd trombocytopeni.

  Målet med denna studie var att utveckla en multiplex PCR-screen, snabbt positivt/negativt svar för högfrekventa Humant trombocytantigen alleler baserat på de mest frekventa som förekommer i dansk befolkning: HPA 1a, -2a, -3a, -5a, -15a och -15b med Extract-N-AmpTMblood kit. Negativa prov från screening genomgick allelic discrimination real-tids PCR för konfirmering av sann HPA- genotyp.

  En lyckad multiplex screenmix innehållande HPA 1a, -2a, -5a samt -15a genomfördes. Då HPA - 3a bildade ospecifika band fick denna plockas bort ur mixen. För HPA 15b bildades ingen PCR- produkt och kunde därför inte inkluderas. Totalt screenades 44 blodgivare från Region Skåne varav fyra var negativa för 15a. Detta konfirmerades med allelic discrimination där dessa genotypades till 15b och i likhet med den multipla screeningen inte visade amplifiering av 15a. Vidare optimering krävs där nya primers för 3a samt 15b måste designas för att skapa en komplett högfrekvent human trombocytantigen screen. 

  Tilldelningsdatum2017-juli-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÅsa Hellberg (Handledare), Jill Storry (Handledare), Fariba Vaziri-Sani (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik (20601)

  Nyckelord

  • humant trombocytantigen (hpa)
  • primer
  • multiplex
  • pcr
  • extract-n-amp

  Citera det här

  '