Utvecklingssamtal i Förskolan
: en kvalitativ studie om samverkan mellan hem och förskola

  • Irma Yxell
  • Hillevi Hansson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Eftersom utvecklingssamatal är en viktig del av barns förskoleverksamhet, så är vi intresserade av att undersöka vilka uppfattningar har förskollärare om utvecklingssamtals betydelse för barn i förskolan. Tidigare förskning kring utvecklingssamtal i förskolan ligger till grund för stuf´dien. Kvalitativ metod har valts för stufien och semistrukturerad intervju anvnds för insamlade av empiriska data. Studien analyseras utifrån Roger Säljös tolkning av sociokulturellt perspektiv som grundas på människans samspel och sociala sammanhang för att skapa nya kunskaper. I utvecklingssamatal skapas det socila sammanhang där det genom samtal och samspel uppstår nya kunskaper kring barnet och hur man kan arbeta för barnets bästa. Resultaten visar på att förskollärarna har uppfattningen att olika faktorer i utvecklingssamtalet har betydelse för barns utveckling. Faktorer som goda relationer mellan hem och förskola, användning av olika sorters dokumentation för att förtydliga vad som förmedlas, att en positiv inställning från förskollärare och vårdnadshavare påverkar hur utvecklingssamatal utformas och genomförs och således också dess betydelse för barns utveckling. Resultaten visar även förskollärarna uppfattar utvecklingssamtal som framåtsyftande och att de har betydelse för barns utveckling.

Tilldelningsdatum2020-mars-18
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Kerstin Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • utvecklingssamtal
  • förskolan
  • samverkan

Citera det här

'