Utvecklingssamtal i skolan – hur de bör utföras och hur lärarna arbetar med utvecklingssamtal i praktiken

 • Anette Rosén
 • Linda Nordgren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur utvecklingssamtal sker ute på skolorna, om lärarna följer de riktlinjer som finns. Vi har gjort en jämförelse med hur utvecklingssamtal genomförs ute på skolorna, vi har använt oss av enkätundersökning som har besvarats av mellanstadielärare. Vår undersökning visade att inte alla lärare fullt ut använder utvecklingssamtal enligt de riktlinjer som finns. Alla använder sig inte av en mall, därför kan viktiga samtalspunkter om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling missas. Lärarna hade inte den grundliga utbildning inom utvecklingssamtal som vi anser man behöver för att genomföra samtalet enligt de riktlinjer som finns. Vi kan dra slutsatsen att många av lärarna, som deltog i enkätundersökningen genomför sitt arbete utifrån de kunskaper de besitter och de kunskaperna är kanske inte alltid tillräckliga.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '